My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Long Thành

Chủ Đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Long Thành
Địa điểm: thị trấn Long Thành; huyện Long Thành; tỉnh Đồng Nai
Giá trị HĐ: 64,07 tỷ
Khởi công: 09/2015
Hoàn thành: 12/2016

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới