My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trường Tiểu học Xuân Trường

Chủ Đầu tư: Ban QLDA huyện Xuân Lộc.
Khởi công: 08/10/2009
Hoàn thành: 24/08/2010

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới