My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trường Mầm non Bình Thắng

Chủ Đầu tư: Ban QLDA huyện Dĩ An.
Địa điểm: Xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, Bình Dương.
Giá trị HĐ: 22,5 tỷ
Khởi công: 24/11/2010

Hoàn thành: 27/02/2012

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới