My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trường Trung học phổ thông Dầu Giây

Chủ Đầu tư: Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai.
Khởi công: 03/08/2007
Hoàn thành: 15/08/2008

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới