My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trường Mầm non Tân Hiệp

Chủ Đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Long Thành
Địa điểm: xã Tân Hiệp; huyện Long Thành; tỉnh Đồng Nai
Giá trị HĐ: 23,1 tỷ
Khởi công: 10/2016
Hoàn thành: 08/2017

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới