My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Sân vận động thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương

Chủ Đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Dĩ An
Địa điểm: phường Đông Hòa; TX. Dĩ An; tỉnh Bình Dương
Giá trị HĐ: 87 tỷ
Khởi công: 04/2015
Hoàn thành: 06/2017

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới