My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Nam

Chủ Đầu tư: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Đồng Nai.
Địa điểm: Phường Tân Hiệp - TP. Biên Hòa
Giá trị HĐ:90 tỷ
Khởi công: 30/11/2010
Hoàn thành: 24/01/2012

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới