My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Chủ Đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất
Khởi công: 12/2009
Hoàn thành: 07/2010

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới