My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trường Tiểu học Long Đức

Chủ Đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Long Thành
Khởi công: 07/2009
Hoàn thành: 10/2010

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới