My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Bệnh Viện y học cổ truyền tỉnh Đồng Nai

Chủ Đầu tư: Sở Y tế Đồng Nai
Khởi công: 07/2009
Hoàn thành: 10/2010

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới