My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trường THPT Chất lượng cao Trấn Biên

Chủ Đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai
Khởi công: 07/2009
Hoàn thành: 10/2010

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới