My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Nhà ở, nhà ăn vận động viên thể dục thể thao Đồng Nai

Chủ Đầu tư: Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Đồng Nai
Địa điểm: phường Tân Phong, TP Biên Hòa
Giá trị HĐ: 9,892 tỷ

Khởi công
: 21/02/2011
Hoàn thành
: 29/09/2011

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới