My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trường THCS Cẩm Đường

Chủ Đầu tư: Ban QLDA huyện Long Thành.
Khởi công: 22/09/2008
Hoàn thành: 01/09/2009

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới