My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất

Chủ Đầu tư: Ban QLDA huyện Thống Nhất.
Khởi công: 20/08/2007
Hoàn thành: 15/08/2008

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới