My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trường Tiểu học An Hảo

Chủ Đầu tư: Ban QLDA Tp. Biên Hòa.
Khởi công: 18/02/2005
Hoàn thành: 30/08/2005

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới